• Leeuwarden | Heerenveen | Joure

  • 06-15020493

  • info@gitaarschoolfriesland.nl

Geen geld voor les? Het Jeugdcultuurfonds helpt!

De stichting wil dat alle kinderen lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen en kunnen sporten. Ook kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen. Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen. Er kan een aanvraag gedaan worden voor een bijdrage van maximaal € 450 per kind, per cursusjaar. Dit bedrag kan afwijken omdat gemeenten soms eigen spelregels hanteren. Aanvragen worden gedaan door onafhankelijke intermediairs, professionals die al betrokken zijn bij het gezin. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de instelling waar het kind les heeft.

jeugdcultuurfonds

Waarom is het Jeugdcultuurfonds belangrijk?

Het ontwikkelen van je creativiteit, het ontdekken van je binnenwereld en passie, kortom: het laten zien wie je bent en wat er in je leeft, is goed voor het zelfvertrouwen en concentratievermogen en vergroot de kansen later goed mee te kunnen doen in de samenleving. Een kind dat muziek maakt, danst, tekent of zingt, is een gelukkig kind. En een kind dat lekker in zijn vel zit, zal op alle fronten beter presteren. Download hier het artikel ‘Muziekonderzoek is hot’ van Mark Mieras.

Wilt u weten hoe het Jeugdcultuurfonds werkt? Kijk dan vooral even onderstaand filmpje over de werkwijze!

Waar komt het geld vandaan?

Het Jeugdcultuurfonds is een publiek/privaat fonds. De basis wordt gelegd door gemeentelijke middelen uit het armoedebeleid aangevuld met middelen van private fondsen, sponsors en donateurs.
Het Rijk stelde in 2013 en 2014 extra geld ter beschikking aan het Gemeentefonds ter bestrijding van armoede onder kinderen. Het Jeugdcultuurfonds heeft matching-geld beschikbaar door bijdragen van de BankGiro Loterij, het Gieskes Strijbis Fonds, de Rabobank Foundation, Prins Bernhard Cultuurfonds en diverse donaties van particulieren en bedrijven.

Meer informatie ›

Aanvragen

Bron: www.jeugdcultuurfonds.nl