Spelregels

Lesdagen:Lesdagen en vakanties zijn conform het basisonderwijs regio Noord. Er wordt wekelijks lesgegeven met uitzondering van de schoolvakanties. Dit houdt in dat er 39 of 40 lessen per jaar zullen zijn.

Lestijden:Een leerling heeft wekelijks les op een vaste dag of tijd. Indien mogelijk zullen we altijd kijken of er voor een keer een les verplaatst kan worden, mocht dit handiger uitkomen. Bij incidentele afwezigheid van de docent, zal de les worden ingehaald of er zal restitutie van hetlesgeld plaatsvinden. Afwezigheid van de leerling is voor eigen rekening.

Proefles:Een proefles duurt maximaal 30 minuten en is gratis.

Betalingen: Hier vindt u onze tarieven.Gitaarschool Friesland gaat uit van jaarbedrag dat in maximaal 12 termijnen mag worden voldaan. Dit houdt in, dat er in het geval van betaling in 12 termijnen, ook in de vakanties wordt doorbetaald. In het geval van betalen in 12 termijnen, dient het maandbedrag steeds aan het begin van elke maand vooraf te worden voldaan. Wij stellen het erg op prijs als u zelf hiervoor een maandelijkeautomatische overboeking bij uw bank wilt instellen. Uiteraard kunt u ook per kwartaal, half jaar of jaar betalen.

Stoppen:Wij gaan uit van een minimale lesperiode van 3  maanden. Daarna zijn de lessen maandelijks opzegbaar.